interesować się


interesować się
interesować się {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'być zaciekawionym czymś lub kimś; okazywać ciekawość, chęć poznania; zajmować się czymś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Naukowcy interesują się jakimś zagadnieniem. W wieku kilku lat dziecko interesuje się wszystkim, co go otacza. Interesować się swoimi sprawami. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'troszczyć się o coś, o kogoś; dbać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rodzice nieinteresujący się swoimi dziećmi. Interesować się stanem ogumienia swojego samochodu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'mieć zainteresowania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Interesować się malarstwem, muzyką, wędkarstwem. Czym interesuje się dzisiejsza młodzież? {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'okazywać chęć nawiązania bliższej znajomości z kimś podobającym się; czuć do kogoś sympatię, darzyć uczuciem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Interesowało się nią wielu mężczyzn. <fr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • interesować — ndk IV, interesowaćsuję, interesowaćsujesz, interesowaćsuj, interesowaćował «wzbudzić zainteresowanie, zaciekawienie; zaciekawiać, zajmować, obchodzić kogoś» Coś kogoś bardzo, żywo interesuje. Interesujący kogoś temat. Interesująca nas rozmowa.… …   Słownik języka polskiego

  • interesować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, interesowaćsuję, interesowaćsuje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wzbudzać u kogoś ciekawość, chęć poznania, posiadania; wywoływać zainteresowanie; zajmować, ciekawić, intrygować,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kręcić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} poruszać się wokół osi, obracać się wkoło, wirować; wprawić siebie (o ludziach, zwierzętach) lub zostać wprawionym (o przedmiotach) w ruch obrotowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pary… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwracać się – zwrócić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kierować się w jakąś stronę, odwracać się do kogoś, do czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwrócili się twarzą do sceny. Oczy wszystkich zwróciły się na niego. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • snobować się — ndk IV, snobować siębuję się, snobować siębujesz się, snobować siębuj się, snobować sięował się «zajmować się, interesować się czymś przez snobizm; zachowywać się jak snob» Snobować się nowoczesną muzyką. Snobować się na oryginalność …   Słownik języka polskiego

  • troszczyć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, troszczyć sięczę się, troszczyć sięczy się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niepokoić się czymś, obawiać się czegoś, martwić się o coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Troszczyć się o czyjeś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • garnąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przysuwać się, tulić się do kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Garnąć się do matki. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} chętnie z kimś przebywać, zabiegać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • snobować się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, snobować siębuję się, snobować siębuje się {{/stl 8}}{{stl 7}} robić coś, interesować się czymś przez snobizm, zachowywać się w sposób właściwy dla snoba : {{/stl 7}}{{stl 10}}Snobować się literaturą… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaciekawiać się – zaciekawić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} okazywać ciekawość; przejawiać zainteresowanie czymś; interesować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaciekawić się książką, wystawą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ekscytować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} interesować się czymś z dużym zaangażowaniem emocjonalnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ekscytować się wyborami. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień